Menu
Automatizácia

Automatizácia

Spoločnosť BDI je autorizovaným distribútorom širokej škály elektronických výrobkov . V našej ponuke nájdete sortiment výrobkov ako: Senzory , Priemyselné kamerové systémy Priemyselné manipulátory s riadením Pre zabezpečenie vysokej kvality a extrémne dlhej životnosti spojok spolupracujeme so porednými svetovými výrobcami - spoločnosťou Parker EME, OMRON , SICK , BALLUFF.

Našim cieľom je umožniť nášmu zákazníkovi nájsť optimálne riešenie pre každú jeho aplikáciu s maximálnym využitím životnosti automatizácie. Tento cieľ sleduje aj ponuka našich technicko-poradenských služieb. Ich súčasťou je technické poradenstvo, ktoré umožní zákazníkovi nájsť to najvhodnejšie riešenie jeho problému. Pre údržbárske tímy,  technických pracovníkov a obslužný personál realizujeme školenia - ktoré zvyšujú ich znalosti v oblasti montáže a demontáže valivých uložení a tak účinným spôsobom vplývajú na využívanie životnosti automatizácie. Služba Diagnostika - umožní našim zákazníkom sledovať technický stav ich zariadení a maximálne znížiť podiel neplánovaných výpadkov vo výrobe.

Pri riešeniach Vašich prevádzkových problémoch je Vám plne k dispozícií naša dlhoročná skúsenosť v odbore a vysoká technická zdatnosť špecializovaných tímov našich dodávateľov.

Pre zabezpečenie optimálnej dostupnosti Vami požadovaných komponentov Vám v balíku Obchodno-ekonomických služieb ponúkame možnosť skladovania zmluvne dohodnutého tovaru a to formou Konsignačných alebo dispozičných skladov. Úplný komfort a bezproblémovosť celého procesu Vám zabezpečí využitie out - sorcingu nákupných a skladovacích činností - KSD komplexný servis dodávok.

parker

BDI spol. s r.o.
T.G. Masaryka 9445/19
960 01 Zvolen

Telefón: +421 45 5321 552
Email: sales@bdi.sk

BDI

  • Zvolen
  • Bratislava
  • Košice
  • Gemerská Hôrka
  • Nové Zámky
  • Trenčín
  • Trnava
  • Zlaté Moravce