Menu

Technicko poradenské služby

Táto oblasť našich aktivít zabezpečuje, aby klient BDI nebol nikdy sám a bez potrebných informácií pri riešeniach svojich prevádzkových problémov.

TECHNICKÉ PORADENSTVO - Tím BDI je vždy pripravený zaevidovať, vycestovať, zmapovať a ponúknuť optimálne riešenie Vášho technického alebo obchodného problému. Pri hľadaní toho najvhodnejšieho riešenia sa opiera o svoju dlhoročnú skúsenosť v odbore, vysokú technickú vyspelosť jeho dodávateľov a o množstvo referencií z úspešných riešení, ktoré realizoval alebo sa s nimi stretol pri svojom pôsobení na trhu. Nájsť riešenie šité na mieru Vašich potrieb je náš cieľ.

ŠKOLIACA ČINNOSŤ - Základným predpokladom toho, aby bola dosiahnutá naša ústredná ambícia - spokojnosť zákazníka - sa do veľkej miery odvíja od spoľahlivosti, dlhej životnosti a schopnosti využiť maximálne pridanú hodnotu tovaru zakúpeného zákazníkom. Vysoká kvalita a technická vyspelosť produktu je len jedna časť cesty vedúca k vytýčenému cieľu. Dôležité faktory ovplyvňujúce úspech sú: vhodná montáž (ustavenie), optimálna starostlivosť a diagnostika zariadení - a to sú aj témy našich školení, ktoré dopĺňajú a rozširujú vedomostný obzor údržbárskych a konštrukčných tímov. Súčasťou je aj vybudovanie knižníc technických materiálov.

DOPLNKOVÉ TECHNICKÉ SLUŽBY Dôležitou aktivitou BDI smerujúcou k schopnosti zákazníka využiť celý potenciál produktu, ktorý si zakúpi od našej spoločnosti je realizácia nasledovných služieb: odborná montáž (ustavovanie) komponentov - obvykle je realizovaná spoločne za prítomnosti údržbárov a členov nášho tímu. Je dôležitým zdrojom najnovších informácií pre údržbársky personál o zvolených postupoch a použitom náradí. Diagnostika zariadení : Činnosť vykonávaná tímom BDI samostatne alebo za prítomnosti údržbárskeho tímu zákazníka - jedná sa o sledovanie životného cyklu komponentov nedeštrukčnými metódami. Informuje prevádzkovateľa zariadenia o skutočnom technickom stave jeho technológie a zabraňuje neočakávaným výpadkom vo výrobe z dôvodu náhleho zlyhania jednej zo súčiastok. Predovšetkým sa jedná o diagnostiku ložísk, prevodoviek a ostatných pohonov formou vibračnej diagnostiky a ustavovanie a dopínanie remeňových prevodov.

BDI spol. s r.o.
T.G. Masaryka 9445/19
960 01 Zvolen

Telefón: +421 45 5321 552
Email: sales@bdi.sk

BDI

  • Zvolen
  • Bratislava
  • Košice
  • Gemerská Hôrka
  • Nové Zámky
  • Trenčín
  • Trnava
  • Zlaté Moravce