Menu

Iné komponenty

Táto skupina nami ponúkaných výrobkov dopĺňa základnú štruktúru ponuky o širokú škálu produktov, ktorá sa postupne rozširuje podľa rastúcich požiadaviek našej klientely. Do tejto skupiny produktov patria napr.: Etiketovacie zariadenia s príslušenstvom, Špeciálne druhy tesniacich materiálov a "O" krúžkov, Priemyselná chémia, Priemyselné utierky, Strojárske "výkresové" súčiastky vyrábané na zákazku, Priemyselné kefy, Elektromobily pre priemysel a iné strojárske a elektronické komponenty, ktoré potrebujú naši zákazníci pre spoľahlivý chod svojich prevádzok. Pre zabezpečenie týchto požiadaviek spolupracujeme s mnohými výrobcami napr.: BRADY, COG , LOCTITE , TORK , MELEX a iní.

Našim cieľom je umožniť nášmu zákazníkovi nájsť optimálne riešenie pre každú jeho aplikáciu s maximálnym využitím životnosti komponentou. Tento cieľ sleduje aj ponuka našich technicko-poradenských služieb. Ich súčasťou je technické poradenstvo, ktoré umožní zákazníkovi nájsť to najvhodnejšie riešenie jeho problému. Pre údržbárske tímy, technických pracovníkov a obslužný personál realizujeme školenia - ktoré zvyšujú ich znalosti v oblasti montáže a demontáže valivých uložení a tak účinným spôsobom vplývajú na využívanie životnosti komponentou. Služba Diagnostika - umožní našim zákazníkom sledovať technický stav ich zariadení a maximálne znížiť podiel neplánovaných výpadkov vo výrobe.

Pri riešeniach Vašich prevádzkových problémoch je Vám plne k dispozícií naša dlhoročná skúsenosť v odbore a vysoká technická zdatnosť špecializovaných tímov našich dodávateľov.

Pre zabezpečenie optimálnej dostupnosti Vami požadovaných komponentov Vám v balíku Obchodno-ekonomických služieb ponúkame možnosť skladovania zmluvne dohodnutého tovaru a to formou Konsignačných alebo dispozičných skladov. Úplný komfort a bezproblémovosť celého procesu Vám zabezpečí využitie out - sorcingu nákupných a skladovacích činností - KSD komplexný servis dodávok.

BRADY logo Loctite logo Tork logo

BDI spol. s r.o.
T.G. Masaryka 9445/19
960 01 Zvolen

Telefón: +421 45 5321 552
Email: sales@bdi.sk

BDI

  • Zvolen
  • Bratislava
  • Košice
  • Gemerská Hôrka
  • Nové Zámky
  • Trenčín
  • Trnava
  • Zlaté Moravce