Menu
Pneumatické a hydraulické komponenty

Pneumatické a hydraulické komponenty

Spoločnosť BDI je distribútorom Pneumatických a hydraulických komponentov. V našej ponuke nájdete široký sortiment výrobkov ako sú: pneumatické valce, pneumatické ventily, ostatné pneumatické komponenty, hydraulické valce, hydraulické ventily, hydromotory, ostatné hydraulické komponenty. Pre zabezpečenie vysokej kvality a dlhej životnosti komponentov spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami pneumatických a hydraulických komponentov  pre priemysel: SMC, FESTO, CO-AX, BOSCH-REXROTH, VICKERS, PARKER, NORGREN, NUMATICS.

Našim cieľom je umožniť nášmu zákazníkovi nájsť optimálne riešenie pre každú jeho aplikáciu s maximálnym využitím životnosti spojok. Tento cieľ sleduje aj ponuka našich technicko-poradenských služieb. Ich súčasťou je technické poradenstvo, ktoré umožní zákazníkovi nájsť to najvhodnejšie riešenie jeho problému. Pre údržbárske tímy, technických pracovníkov a obslužný personál realizujeme školenia - ktoré zvyšujú ich znalosti v oblasti montáže a demontáže valivých uložení a tak účinným spôsobom vplývajú na využívanie životnosti spojok. Služba Diagnostika - umožní našim zákazníkom sledovať technický stav ich zariadení a maximálne znížiť podiel neplánovaných výpadkov vo výrobe.

Pri riešeniach Vašich prevádzkových problémoch je Vám plne k dispozícií naša dlhoročná skúsenosť v odbore a vysoká technická zdatnosť špecializovaných tímov našich dodávateľov.

Pre zabezpečenie optimálnej dostupnosti Vami požadovaných komponentov Vám v balíku Obchodno-ekonomických služieb ponúkame možnosť skladovania zmluvne dohodnutého tovaru a to formou Konsignačných alebo dispozičných skladov. Úplný komfort a bezproblémovosť celého procesu Vám zabezpečí využitie out-sourcingu nákupných a skladovacích činností - KSD komplexný servis dodávok.

 

FESTOSMC

COAXrexroth

parker-pneumaticnorgren

BDI spol. s r.o.
T.G. Masaryka 9445/19
960 01 Zvolen

Telefón: +421 45 5321 552
Email: sales@bdi.sk

BDI

  • Zvolen
  • Bratislava
  • Košice
  • Gemerská Hôrka
  • Nové Zámky
  • Trenčín
  • Trnava
  • Zlaté Moravce