Menu

Technicko-ekonomické služby

Táto oblasť našich aktivít zabezpečuje, aby klient BDI nebol nikdy sám a bez potrebných informácií pri riešeniach svojich prevádzkových problémov a dalej ponuka nasledujúce výhody ako napríklad optimálna dostupnosť tovaru, komfort, bezpečnosť a spoľahlivosť nákupného procesu a iné

Technicko poradenské služby  |  Ekonomicko-obchodné služby

BDI spol. s r.o.
T.G. Masaryka 9445/19
960 01 Zvolen

Telefón: +421 45 5321 552
Email: sales@bdi.sk

BDI

  • Zvolen
  • Bratislava
  • Košice
  • Gemerská Hôrka
  • Nové Zámky
  • Trenčín
  • Trnava
  • Zlaté Moravce